מדענים למען הסביבה

האגודה פועלת לטיפוח הקהילה המדעית ולשיפור מדיניות הסביבה בישראל באמצעות קידום מעמד השיח המדעי, הנגשתו והטמעתו בקרב מעצבי דעת הקהל וקובעי המדיניות

kol_kore_urban_sustainability
27-01-2016
קול קורא להגשת תקצירים לגיליון מיוחד בנושא קיימות עירונית

לקראת צאתו של גיליון מיוחד של כתב העת אקולוגיה וסביבה שיוקדש לנושא הקיימות העירונית, אנו מתכבדים להזמינכם לתרום מהידע ומהניסיון המעשי שלכם לקהילה המדעית והמקצועית העוסקת בתחומים שונים של איכות הסביבה בישראל. ניתן להגיש לנו תקצירים למאמרים מחקריים, למאמרי סקירה, למאמרי דעה ולידיעות קצרות.

kol kore_urban sustainability


קול קורא להגשת תקצירים לגיליון מיוחד בנושא קיימות עירונית

פלטפורמת תוכן מתקדמת המציעה לאנשי תקשורת ולקהל הרחב מידע עדכני, רלוונטי, נגיש ומעניין בתחומי המדע והסביבה. אנחנו מציגים את הזווית הסביבתית בתחומי הכלכלה, החברה, הטכנולוגיה והתרבות, במטרה לקרב את המדע אל הציבור ומציעים כתבות, סקירת מחקרים חדשים, ראיונות, מאגר אנשי מקצוע המומחים בתחומם, תצלומים וסרטונים מהארץ ומהעולם.

תכנית פוסט-דוקטורט יישומי, שחרטה על דגלה את הגדלת השימוש בידע מדעי ובשיקולים מדעיים בתהליך המדיניות הסביבתית בישראל. ממשק מפתחת מנהיגות צעירה של מדענים ומכשירה אותם לפעול באופן אפקטיבי במגזר הציבורי תוך שילובם בתהליכי קבלת ההחלטות בדרגים הבכירים במשרדי הממשלה. התכנית מיועדת לבעלי תואר שלישי ולפוסט דוקטורנטים רחבי אופקים, המעוניינים להשתלב בעשייה המדינית ולהשפיע על סדר היום הציבורי.

קהילה מדעית-מקצועית המאגדת את מיטב החוקרים והמדענים הישראלים העוסקים בחקר סוגיות הסביבה. הרשת יוצרת תשתית חדשה לקיום שיתופי פעולה בין-תחומיים בקרב גופי המחקר בישראל, תוך ביסוס השיח המדעי העדכני ביותר בנושאים סביבתיים.

הבמה המרכזית לפרסומים מדעים ומקצועיים, בעברית, בתחומים של מדעי הסביבה, מדיניות ציבורית ואקולוגיה. כתב העת מנגיש מחקר מדעי, בדגש על זיקתו לקביעת מדיניות סביבתית, וכן נותן מקום להבעת דעות, לדיווחים ולקיום דיונים בסוגיות סביבתיות מרכזיות.

הפורום המרכזי הגדול ביותר בישראל של הקהילה האקדמית והמקצועית בתחומי המחקר והסביבה.

הוועידה מכנסת את מיטב החוקרים, בכירים מהמגזר הממשלתי והציבורי, נציגי התעשייה וסטודנטים מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ, לאורך שלושה ימים בהם מתקיימים עשרות מושבים העוסקים בסוגיות סביבתיות מרכזיות.

מתן כלים יישומיים למדענים להעברת הידע המדעי שברשותם באופן המיטבי לקהלים שונים, ובייחוד למקבלי ההחלטות – בצורה ישירה או באמצעות אנשי תקשורת, תוך היכרות עם העבודה, המגבלות והצרכים של התקשורת הישראלית.

מתן מענה לסוגיות רלוונטיות ועדכניות, במטרה לעזור לרגולטור לקדם מדיניות

סביבתית מבוססת מדע. ועדות המומחים פועלות באמצעות קידום שיתוף פעולה בין האקדמיה,

מכוני המחקר הממשלתיים, אנשי המקצוע במשרדי הממשלה וארגוני סביבה.

בחזונה של האגודה ידע מדעי בנושאי הסביבה בישראל משמש כבסיס איתן לתהליכי קבלת החלטות במישור הלאומי והמקומי. ידע זה צריך להיות זמין ונגיש לעובדי ציבור, לארגוניים אזרחיים לציבור הרחב ולהשתלב בקידום מדיניות סביבתית מושכלת לשיפור מצב הסביבה בישראל.

לעודד, לפתח ולהפיץ את מדעי איכות הסביבה והאקולוגיה בישראל ולחזק את מעמד הקהילה המדעית בזירה הציבורית.
להגביר את המודעות לסוגיות סביבתיות ולקדם את החינוך הסביבתי בקרב הציבור.
להביא ידע ותובנות מדעיות רלוונטיות בתחומי האקולוגיה ואיכות הסביבה בפני מקבלי החלטות בעלי עניין, לטובת החברה ולשיפור מצב הסביבה בישראל ואזור.
לפתח את הממשקים ההדדיים שבין הקהילה המדעית לבין גופים ורשויות האמונים על קבלת החלטות לטובת קידום מדיניות סביבתית מתקדמת המתאימה למאה ה21 במדינת ישראל
40 שנות פעילות

האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה מקיימת פעילות רצופה במשך כ-40 שנה, במהלכן קיימה עשרות כנסים, פרסמה אלפי מחקרים, ותרמה רבות להכרה וליוקרה של תחומי המדעים הללו. לאגודה חשיבות ויוקרה לאומיים ועולמיים שמקורם בגודלה, בחשיבות המחקרים המוצגים בה ובתחום הרחב שבחרי האגודה עוסקים בהם. לאורך השנים נעה האגודה בין רצון להשפיע על סדר היום הציבורי ועל קביעת מדיניות וזאת על ידי הבעת עמדות בסוגיות סביבתיות, ובין מדיניות שלפיה אין לקבוע ולפרסם עמדות כאגודה, מתוך רצון לשמר מגוון דעות כמקובל באקדמיה.

שחר בוקמן
עורך אקולוגיה וסביבה

בעל תואר ראשון בגיאולוגיה ואיכות סביבה ותואר שני במדיניות ציבורית וממשל, מהאוניברסיטה העברית בירושלים. לפני עבודתו באגודה עבד וניהל פרויקטים שונים הקשורים בחברה וסביבה בארגונים סביבתיים שונים.

רועי בית לוי
פיתוח תוכן ותקשורת

סופר, מתרגם ומנהל פרויקטים של דיפלומטיה ציבורית. עבד כעיתונאי בכלי תקשורת שונים בישראל ככתב ועורך. בוגר לימודי משפטים מאוניברסיטת ת"א ולימודי תרבות וספרות מאוניברסיטת ברצלונה.

ד"ר ערן ברוקוביץ'
מנהל מדעי

בעל תואר שני בזואולוגיה מאוניברסיטת ת"א, תואר שלישי באקולוגיה ימית מהאוניברסיטה העברית ופוסט דוקטורט באוניברסיטת ת"א. היה עמית ממשק מחזור א’, וכיום העורך המדעי של כל פרסומי האגודה ומרכז ועדות מומחים.

תמר ולדימירסקי
מנהלת המשרד

עובדת באגודה מאז שנת 2009. לאחר שנים רבות כמנהלת משרד בסקטור הפרטי, עשתה הסבה ערכית ומוסרית ועברה למגזר השלישי – עמותות איכות הסביבה.

בן ישי דניאלי
כתב ועורך "זווית"

כתב, עורך ומתרגם, עבד בגופי תקשורת שונים בארץ. בעל תואר ראשון בארכיאולוגיה והיסטוריה מהאוניברסיטה העברית ולומד תואר שני בעיצוב אורבני בבצלאל. פעיל בארגון “15 דקות – ארגון צרכני תחבורה ציבורית”.

ד"ר נטע ליפמן
מנהלת האגודה

בעלת תואר שני בחוג למדע המדינה ודוקטורט מאוניברסיטת תל אביב. בעבר עבדה בארגונים סביבתיים שונים והיתה העוזרת הפרלמנטרית לענייני סביבה של חבר הכנסת דב חנין.

ד"ר עמיר פינק
מנהל משותף של ממשק

בעל תואר ראשון מהאוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שני מאוניברסיטת שיקגו ותואר דוקטור בארכיאולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. בוגר ביה"ס למנהיגות חינוכית וחברתית של מכון מנדל.

מאיה פלח
תכנית ממשק

סטודנטית לתואר שני בלימודי הסביבה בביה"ס פורטר באוניברסיטת ת"א. כותבת באתר זווית.

אפרת פנר
מנהלת משותפת של ממשק

החלה את דרכה באגודה ב-2010 כעורכת משנה של כתב העת "אקולוגיה וסביבה". בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה – אנתרופולוגיה ובמדעי הסביבה ותואר שני מבי"ס פורטר ללימודי הסביבה.

רוית קלימר
עורכת ראשית "זווית"

בעלת תואר ראשון בקולנוע וטלוויזיה מאוניברסיטת ת"א. עוסקת במשך עשור וחצי בעריכת ובהפקת תכנים עבור סוגי המדיה השונים. ערכה את “גליליאו צעיר – ירחון לילדים סקרנים”, מגזין מדעי לילדים ולנוער.

פרופ' (אמריטה) מיכל גרין
יו"ר
ד"ר דניאל אורנשטיין
פרופ' אופירה אילון
פרופ' פועה בר
פרופ' ירון זיו
ד"ר נגה סטמבלר
שגית פורת
ד"ר אור קרסין
ד"ר אורית בן-צבי אסרף
אילן כץ
עו"ד עמנואל ויזר
פרופ' מרסלו שטרנברג
ועדת ביקורת
פרופ' דן יקיר
ועדת ביקורת
kol_kore_urban_sustainability
27-01-2016
קול קורא להגשת תקצירים לגיליון מיוחד בנושא קיימות עירונית

לקראת צאתו של גיליון מיוחד של כתב העת אקולוגיה וסביבה שיוקדש לנושא הקיימות העירונית, אנו מתכבדים להזמינכם לתרום מהידע ומהניסיון המעשי שלכם לקהילה המדעית והמקצועית העוסקת בתחומים שונים של איכות הסביבה בישראל. ניתן להגיש לנו תקצירים למאמרים מחקריים, למאמרי סקירה, למאמרי דעה ולידיעות קצרות.

kol kore_urban sustainability


25-01-2016
קול קורא לפרס על מפעל חיים

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה יוצאת בקריאה להגשת מועמדות לפרס על מפעל חיים בתחום האקולוגיה והסביבה בישראל. התאריך האחרון להגשה: 31 במרץ 2016.

קול קורא למפעל חיים (4)


25-01-2016
קול קורא לוועידה השנתית 2016

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה קוראת לחוקרים ולמדענים להגיש הצעות לתקצירים, למושבים ולפאנלים שייערכו במסגרת הוועידה השנתית למדע ולסביבה 2016:קול קורא

 

 


הצטרפות לאגודה

מקור עוצמתה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה הוא בראש ובראשונה בחבריה. בין החברים נמנים אנשי מדע מהמובילים במחקר המדעי סביבתי-אקולוגי בישראל, נציגים בכירים במשרדי ממשלה ומוסדות ציבור המשפיעים על קבלת החלטות בעלות השלכות סביבתיות וכן אנשי מקצוע מיומנים שבעבודתם בחברות פרטיות או בעמותות מביאים לידי יישום ידע וניסיון רחב או שימוש בטכנולוגיות נקיות שפותחו במוסדות האקדמיים בארץ.

הצטרפותך כחבר/ה לאגודה תאפשר תמיכה בפעילות האגודה המכוונת לחזק את מעמדה של הקהילה המדעית בשיח הציבורי-סביבתי ואת הקשרים שבין הקהילה המדעית, הציבור ומקבלי החלטות בתחום של מדיניות סביבתית.

יצירת קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה